Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

OTDK PLUSZ KONFRERENCIA PROGRAMJA

 

Az OTDK Plusz konferencia programfüzete pdf formátumban letölthető: OTDK Plusz Programfüzet

Az OTDK Plusz konferencia előadásainak rezüméi pdf formátumban letölthetők: OTDK Plusz Rezümé Kötet

 

RÉSZLETES PROGRAM

 

TÖRTÉNELEM


Helyszín: C/2-es épület, XXXIV-es előadó

Levezető elnökök:

Dr. Fazekas Csaba egyetemi docens (Miskolci Egyetem)

Dr. Tringli István egyetemi docens (Miskolci Egyetem); tud. főmunkatárs (ELKH BTK)
 

Szeptember 16. (csütörtök)

14:00–15:40

Góczon Tamás (ELTE):
A vallás és politika metszéspontján. Cato és Caesar konfliktusa
Kr.e. 55-ben

Kisling Zénó (ELTE):
Földrajz és diplomácia a Balkán háborúk idején

Biró Dávid (ELTE):
A „turán hadsereg” létrehozásának nehézségei Törökország
közép-ázsiai politikájának tükrében

Diszkusszió, majd szünet

15:40–17:20

Illés Kornél (ELTE):
Abélard és a Confessiones. A Historia calamitatum viszonya
az ágostoni mintához

Gloviczki Ráhel (ELTE):
A középkori magyar királykoronázás összeurópai kontextusban

Gulyás Kristóf (PPKE):
Katolikus expanzió Bécs előterében. Moson vármegye, 1659–1713

Diszkusszió


Szeptember 17. (péntek)
 

9:00–10:40

Szentkereszti Máté (ELTE):
A botanika elmélete, gyakorlata és társadalmi használata
a késő 18. századi Magyarországon

Krizsán Bálint (SZTE):
Érvek az önkény ellen. Konzervatív álláspontok a szabadságharc
után

Samu Tünde (EKE):
Hogyan lehet a házasságot felbontani? Heves vármegyei
válóperek mikrotörténeti vizsgálata (1919–1920)

Diszkusszió, majd szünet

10.40–12.00

Juhász Zoltán András (ELTE):
Földreform alulnézetből (Föld, falu, furfang. Egy birtokel-
adás narratívái 1920-ban, Héregen)

Patkós Bence Gergő (SZTE):
„A rabszolgasorsba taszított Magyarország”. Az 1956-os
forradalom képe a spanyol filmhíradóban

Zab Tamás Lóránd (PTE):
A Tanácsköztársaság helyi mártírja. Latinca Sándor kultusza
Kaposváron

 

IRODALOM ÉS SZÍNHÁZ


Helyszín: C/2-es épület, XXXVI-os előadó

Levezető elnökök:

Prof. Dr. Jákfalvi Magdolna egyetemi tanár (Színház- és Filmművészeti Egyetem)

Prof. Dr. Kecskeméti Gábor egyetemi tanár (Miskolci Egyetem); tud. tanácsadó, igazgató (ELKH BTK ITI)

Szeptember 16. (csütörtök)


15:00–16:20

Kovács Annamária (ELTE):
A kéz, amely a Königsbergi Töredéket írta. A Königsbergi
Töredéket lejegyző kéz más nyomai az őrzőkódexben

Endrédy Balázs (PPKE):
Rendben vannak-e az angyalok az
Isteni színjátékban?

Diszkusszió, majd szünet


16:20–17:20

Füstös Bence (ELTE):
Irodalmi irányzatok keveredése Pha
īśvarnāth Reu Acche ādmī című novellájában

Zászkaliczky Réka (ELTE):
„Sötétségben élünk, mondhatni, örök sötétségben”. A vakság
mint létállapot elbeszélhetősége Gert Hofmann Vak vezet világtalant című kisregé-nyében

Diszkusszió


Szeptember 17. (péntek)


10.00–11.20

Kerti Anna Emese (ELTE):
Hiányzó karcsapások a levegőben. Daid&Ikar&Co Jász Attilá-
nál és más kortárs költőknél

Kőszeghy Ferenc (ELTE):
Posztdigitális állapot és újmediális tapasztalat Kerber Balázs
Conquest című művében

Nagy Beatrix (KRE):
Tortúra és Holtodiglan. Őrült nők, akik felbolygatják a patriarchálisrendszert

Diszkusszió

 

NYELV ÉS KULTÚRA

Helyszín: C/2-es épület, XXXV-ös előadó

Levezető elnökök:

Prof. Dr. Darab Ágnes egyetemi tanár (Miskolci Egyetem)

Prof. Dr. Kappanyos András egyetemi tanár (Miskolci Egyetem); tud. tanácsadó (ELKH BTK)

Prof. Dr. Pethő József főiskolai tanár (Miskolci Egyetem)

 

Szeptember 16. (csütörtök)


14:00–16:00

Szeteli Anna (PTE):
Vélemények, következtetés
és közvetlen tapasztalat. Beszélői „visz-szaélések” a szerintem kifejezés tükrében

Bajzát Tímea Borbála (ELTE):
„Ha valaki tud segíteni ebben, azt megköszönném”. Kísér-let a premodális tartományokat megnyitó főnévi igeneves konstrukciók azonosítására

Finta Klára Enikő (ELTE):
Irányított spontán narratívák demenciában

Sarnyai Vivien (ELTE):
Szent István veszprémi püspökségnek kiállított adománylevele
mint nyelvtörténeti forrás

Diszkusszió, majd szünet

16:00–17:20

Makai Nina (ELTE):
Fudō Myōō ábrázolása a heian-kori japán források tükrében

Hegedűs Zsuzsa (ELTE):
A tipológián túl. A Hunyadihalom-kultúra kerámiaanyagának
funkcionális elemzése

Ozsváth Eszter (DE):
Utcaművészeten aludni. Hajléktalanság, performativitás és tes-
tábrázolás a kortárs észak-amerikai street art világában

Diszkusszió


Szeptember 17. (péntek)
 

10:00–11:40

Horváth Eszter (PPKE):
A kevesebb néha több (fejtörést okoz a fordítónak). A mikrofik-ció műfaji sajátosságaiból eredő fordítási problémák vizsgálata spanyol–magyar és
spanyol–angol nyelvirányban

Szánthó Zsuzsa (ELTE):
Megakadásjelenségek idegen nyelvi szorongással küzdő spa-
nyol nyelvtanulók spontán beszédében. Többet „őzünk”, ha szorongunk?

Hargitai Lili (KRE):
V1-szerkezet a holland feltételes módban

Garai Luca (ELTE):
A /nt/ hangkapcsolat legyintése az amerikai angol nyelvben

Diszkusszió